Skip to content

Lezing Groningen ‘Op Weg Naar Een Rentevrije Economie’

Afgelopen woensdag heb ik een lezing gegeven in de Beurs in Groningen. Thema was ‘Op Weg Naar Een Rentevrije Economie’.

De lezing werd gorganiseerd door Arjan Bos en Jolanda Scheepmaker van Earth Matters. Ruud Stoop zorgde voor de opname. Allen hartelijk dank, het was een geweldige avond!

Aan bod kwamen:
Het Monopolie van het Bankierskartel en de Transnationale ondernemingen
De drie grote problemen van geld:
Rente
Volume van geld (Geldschaarste, inflatie, deflatie, stagflatie)
Technocratische krediet allocatie: de bankiers beslissen waarin wij kunnen investeren
Wat is Kapitalisme?
De Dialectiek: Marxisme vs. Kapitalisme
Monetaire hervorming op nationaal niveau
Complementaire eenheden, waaronder natuurlijk de Gelre.

Advertenties

Tros Radar ‘De Schuldvraag’: Het Topje van de IJsberg

De Schuldvraag, Tros Radar

TROS Radar zond afgelopen week een programma uit met voor het eerst aandacht voor het geldsysteem zelf. Hoewel er belangrijke zaken werden besproken, bijvoorbeeld de geldschepping, was het vooral een damage control operatie.

De uitzending, De Schuldvraag, was met enige anticipatie bezien: voor het eerst wat meer fundamentele analyse over het systeem zelf, in plaats van de waan van de dag met bailouts en faillissementen alleen. Maar wat vooral opviel was wie het woord mochten voeren: bankiers en professoren. De hoofdverantwoordelijken voor de crisis dus. Waarom niet wat onafhankelijke experts van buiten gevraagd?

Dat Fractioneel Reserve Bankieren, het geldscheppingsproces, wordt besproken, is natuurlijk prima. Maar laten we wel zijn: het is vooral mosterd na de maaltijd. Door het internet weet inmiddels iedereen wat Fractioneel Reserve Bankieren is en de MSM moest wel iets doen.

Geldschepping door banken is al jaren een grote steen des aanstoots voor de geïnitieerden. Echter: het probleem is niet schuld, maar rente. Dat banken een hypotheek kunnen scheppen is prima, die hebben we nodig. Maar dat ze er dan 5% per jaar voor vragen, wat over dertig jaar oploopt tot 150% (!!) van de schuld zelf, dat is het echte probleem. Voor de lening konden we een huis kopen, maar de rente zijn we kwijt. Stel je voor: 300.000 euro rente over een 200.000 euro hypotheek! Voor vers gedrukt geld! Dat is de werkelijke issue en dit werd zorgvuldig vermeden door TROS Radar.

Het gegeven dat banken alle krediet verschaffen door boekhouding is de sleutel naar de toekomst: het is prachtig dat krediet met zo’n goedkoop principe ter beschikking kan worden gesteld. Rentevrij krediet is de kant die we op gaan.

Een ander voorbeeld is de Staatsschuld. Het is natuurlijk te bezopen voor woorden dat de overheid (met een historisch lage rente) 11 miljard euro per jaar betaalt aan het bankierskartel, voor geld dat ze zelf zou kunnen en moeten drukken.

En over het kartel gesproken, dat is een ander punt: geen woord daarover. Alle grote banken bezitten elkaar, wereldwijd. Dat is het publieke geheim dat hoognodig wat meer aandacht behoeft. Er is geen concurrentie. Niet alleen dat: ze bezitten ook 80% van alle transnationale bedrijven! Kortom: de banken zijn de meesters van de wereld en het Kapitalisme is één gigantisch monopolie.

Bovendien werden er ook hele lelijke dingen gezegd, zoals bijvoorbeeld de stelling dat de kapitaalbuffers van de banken omhoog moeten. Dan zouden ze minder snel failliet gaan in tijden van economische tegenwind. Dat is het vigerende beleid van de Bank of International Settlements sinds begin jaren negentig, toen ze de kapitaalreserves aanhaalden en daarmee de Japanse banken tot zombies maakte. Dat scenario is nu ook de planning voor het Westen: op deze manier moeten de banken de komende decennia het geld krap gaan houden door te doen of ze failliet zijn door de hogere kapitaaleisen.

Het is namelijk goed om voor ogen te houden, dat deze krediet crisis op puur kunstmatige wijze door het bankierskartel, dat geleid wordt door het BIS, is gecreëerd en in stand wordt gehouden. Dat geleuter over kapitaalreserves is het verhaal voor de buhne, dit is gewoon hoe de BIS de geldhoeveelheid wereldwijd beheert en zij willen krap geld om de doorgaande deflatie en daarmee gepaard gaande depressie in stand te houden.

Dat is ook bijvoorbeeld waarom de Plutocratie richting een Goudstandaard lijkt te gaan: China, bijvoorbeeld, wil de Yuan klaarblijkelijk met Goud gaan dekken. Maar ook de Euro is geheel klaar voor een grotere rol voor Goud. Goud is altijd krap en deflatoir en zal zeker tot verheviging en verdieping van de crisis leiden.

Vol Reserve Bankieren
We horen veel over Vol Reserve Bankieren. Dat zou betekenen dat de banken alleen nog maar geld van spaarders zouden mogen uitlenen en dus geen geld meer mogen scheppen. Dat zou de overheid dan moeten doen. Een beetje zoals mensen altijd al dachten dat het zat.

Het probleem hiervan is, dat we dan rente aan spaarders blijven betalen, in plaats van aan banken: een huis van €200.000 zou inclusief rente nog altijd €500.000 kosten.

Wat mensen hierbij vergeten, is dat de rijken sparen en de armen lenen. Met name de heel erg rijken sparen heel erg veel en kunnen dus veel uitlenen. En verdienen dus ook veel rente. Rente verdeelt altijd van arm naar rijk en de armste 80% betaalt meer rente aan de rijkste 10% dan ze ontvangen. Het meeste van dat geld komt bij de 1% rijksten terecht. In Nederland alleen gaat het om ongeveer 75 miljard euro per jaar. Hier valt niet tegen op te groeien en het wordt steeds erger.

Dit is zonder enige twijfel de cruciale reden dat de armen armer en de rijken rijker worden.

Bovendien is het ook rente, en niet geldcreatie, die tot eindeloze geldgroei leidt: het geld moet namelijk worden bijgeschapen om de rente te kunnen betalen. Zonder rente kan geldcreatie zonder enige twijfel stabiel gebeuren.

Dit is de cruciale crux van ons geldsysteem en dit is waar de echte pijn zit. Zonder dat rente wordt opgelost, lossen we niets op. Daarom is Vol Reserve Bankieren niet de oplossing voor onze problemen.

Conclusie
De uitzending was geheel binnen de box. De geluiden die we er in horen, hoorden de we laatste tijd geregeld. Bijvoorbeeld de Martin Wolf van de Financial Times, hij heeft behoorlijk soortgelijke ideeën als in de uitzending werden besproken. Alle deelnemers waren vertegenwoordigers van de gevestigde orde, inclusief de blauwe pakken en lichtblauwe bloezen die ze bijna allemaal aan hadden.

Monetaire hervorming gaat over rente. Al de rest is bijzaak en geheel binnen de bandbreedte van wat het bankierskartel en haar plutocratische eigenaren kunnen managen binnen de voor hen wenselijke paradigma’s.

Binnen de media gaat het altijd over schuld, schuld, schuld. Maar zelfs de Grieken zouden hun hele schuld binnen 20 jaar af kunnen betalen door wat ze nu kwijt zijn aan rente.

Renteslavernij is het probleem  en een rentestaking is wat een einde aan de uitbuiting door de Plutocratie en haar banken gaat maken.

Gerelateerd:
Het Probleem is niet Schuld, maar Rente

Een programma voor Nederland

Demonstreren is een prettige methode om wat stoom af te blazen, maar zonder een duidelijk programma van eisen zal de meute onder het motto van ‘Change’ en ‘Yes We Can’ op de bekende wijze gestuurd worden in de richting die de elite al lang voor ogen heeft.

Hier een aanzet:

1. Verlaten van de Euro. Oprichting van een Staatsbank die de overheid rentevrij financiert.
2. Een einde aan massa-immigratie. Niet vanuit een anti Islam houding, maar vanuit de erkenning dat Nederland Nederlands is en moet blijven. Wij hebben geen behoefte aan meer mensen.
3. Beëindiging van deelname aan en steun voor Imperialisme waar ook ter wereld.
4. Garantie van depositos. Geen enkele bailout voor banken meer, direct failliet laten gaan waarbij de crediteuren opdraaien voor de schade. Verbieden van derivaten. Een einde aan alle garanties de Nederlandse overheid heeft gedaan aan banken.
5. Een einde aan het verval van de familie en het gezin. Een breed maatschappelijk debat over hoe verder. Een terugtredende overheid, einde aan commercialisering van menselijke verhoudingen.
6. Geen inkomstenbelasting, die arbeid uit de markt prijst. Een einde aan belastingvoordelen voor het grootbedrijf.
7. Een einde aan de monarchie. Arrestatie van Joris Demmink en de politci die hem uit de wind hebben gehouden. Drastische hervorming van de disfunctionele en corrupte magistratuur.
8. Onderwijshervorming. Einde aan de leerplicht. Diversificatie in het onderwijslandschap. Geen social engineering en ‘dumbing down’, maar gericht op zelfstandig leren leren en denken.
9. Vrijgeven van soft-drugs, een hard-drugs beleid dat is gericht op rehabilitatie.
10. Sterke bevordering van toegang tot natuurlijke geneeswijzen en afbouwen van farmacie. Nadruk op preventie door goede voeding en geestelijke gezondheid. Totaalverbod op genetisch gemanipuleerd voedsel, ook op verbouwing en ontwikkeling.

Hoort China bij de Nieuwe Wereld Orde?

Links: Illuminati Banksters Zhao Xiaochuan en Lagarde bespreken de aanstaande Wereld Munt.

Voor velen is het niet duidelijk of China nu bij de NWO hoort of een echte concurrent is voor Anglo-Amerikaans Imperialisme. Er zijn echter een aantal duidelijke indicatoren, die weinig twijfel laten dat de Illuminati het Chinese leiderschap sinds lang aan boord hebben.

Door Anthony Migchels

Voor Henry Makow, Real Currencies en vertaald voor Argusoog

De geschiedenis laat zien dat de Illuminati verschillende methodes tot hun beschikking hebben om volkeren in de juiste richting te bewegen.

Het Chinese volk zelf is natuurlijk niet geïnteresseerd in een ‘Nieuwe Wereld Orde’, of het verlies van soevereiniteit. China is een wereld in zichzelf. Met haar immense populatie, enorme grootte, oude cultuur, volkomen vreemd van die van de rest van de wereld, heeft ze meer dan genoeg aan zichzelf om zich druk over te maken.

Ten tijde van de ontdekkingsreizen liepen de Chinezen voor op de Europeanen. Zij waren eerder langs Kaap de Goede Hoop dan wij, maar de Keizer riep zijn schepen terug. Hij kon een groter Rijk simpelweg niet behappen.

De meeste grote naties zijn nogal op zichzelf gericht. Maar geen meer dan China.

Aan de andere kant: hiermee gaan ook zaken als een gevoel van uniciteit en ‘rechten’ gepaard. Wellicht dat de Illuminati de Chinezen kunnen paaien met ‘hun rechtmatige plek aan de tafel’?

Hier is een uitstekende analyse van de spelers in China zelf. Het opent met de voor de hand liggende en belangrijke observatie dat Marxisme een operatie van de Illuminati is en Mao dus hun werk deed. Mao werd opgeleid bij een filiaal van Yale University in China en was waarschijnlijk een lid van Skull and Bones, de ‘studentenvereniging’ waarvan zo’n beetje de hele Amerikaanse elite lid was. Vrijwel alle diplomaten die Mao bezochten waren eveneens Skull and Bones leden.

Volgens hetzelfde artikel werden de Triaden, de mysterieuze maffiose Chinese ‘geheime genootschappen’ opgebouwd door Vrijmetselaars, ter oppositie van de Qing dynastie. Die verzette zich onder andere tegen de opium import die de Britten aan China kwijt moesten, omdat ze niet anders hadden om te ruilen tegen de immense rijkdom van de Chinezen.

De ledenlijst van de Trilateral Commission, de Rockefeller club, vergelijkbaar met de Atlantische Bilderbergers, staat vol met Chinese namen.

Een ander vitaal punt is de Chinese monetaire situatie. De Yuan wordt, net als overal, geschapen door banken, als een rentedragende schuld. China heeft Staatsbanken. Dit in zichzelf is een interessant gegeven en stof tot nadenken over de ware aard van Staatsbanken en hoe zij de Illuminati zouden kunnen dienen. De Chinese Keizers drukten schuldvrij papier als geld.

De Chinezen zijn bezig de Yuan voor te bereiden voor dekking door Goud.  Daarmee convergeren ze overduidelijk met de aanstaande internationale Goud Standaard van de Illuminati. Ondertussen roept Zhao Xiaochuan, de directeur van China’s Centrale Bank op tot een Wereldmunt. Zhao is lid van de Groep van Dertig, een Rockefeller praatgroepje van leidende Centrale Bankiers en academici. Zoals we eerder bespraken: oppositie tegen de Dollar is niet hetzelfde als oppositie tegen de Iluminati.

China is een loyaal lid van alle internationale goevernementele organisaties.

Bovendien: de laatste decennia hebben de Illuminati een belangrijk deel van hun industriële basis overgeplaatst naar China. Kan er enige twijfel over bestaan dat ze dat zouden hebben gedaan als ze niet heel, heel zeker waren dat zo’n cruciaal strategisch bezit daar veilig was?

China’s opkomst en haar implicaties
De opbouw van China moet gezien worden in het licht van de al tientallen jaren gaande deïndustrializering van het Westen, met name Amerika. Wat aan China is gegeven, is van elders genomen.

Bovendien is deze opbouw een typisch voorbeeld van hun werkwijze. Denk bijvoorbeeld aan de opbouw van de Soviet Unie met Amerikaans geld en technologie (zoals bijvoorbeeld door Antony Sutton gedocumenteerd). Saddam Hoessein is een ander voorbeeld: eerst sterk gemaakt en toen neergehaald in het kader van de strategie om het Midden Oosten binnen te vallen (zie ‘the Grand Chessboard’ van Brzezinsky). Of Iran, dat versterkt wordt met Westers/Israelische technologie dat via China wordt doorgesluisd.

China’s opkomst gaat met vele gevaren gepaard. Chinees nationalisme is primitief en gemakkelijk opvlambaar, zoals nu ook weer blijkt met dat gedoe met Japan om wat triviale eilanden. Beijing staat onder enorme druk van vele interne dynamieken en gebruikt graag dit soort aanleidingen om die druk naar buiten te exporteren.

Zoals de Illuminati in de 19e eeuw het Orkest van Europa dirigeerden, dirigeren ze nu het Orkest van de Multi Polaire Wereld. We weten hoe het eindigde in Europa: nauw verbonden allianties die elkaar met al maar groeiende paranoia bekeken, niet meer in staat uit de valkuil te springen. Uiteindelijk was een moordaanslag genoeg om het kruidvat te doen ontvlammen.

Vandaag zien we hetzelfde, met de NAVO aan de ene kant en de Shanghai Cooperation Organization van Rusland en China met Iran en Pakistan als nauwe bondgenoten aan de andere.

Conclusie
China wordt op een volkomen typerende manier opgebouwd. Alle kenmerkende eigenschappen zijn daar: rentedragend geld. Marxisme. Kapitalisme, ‘Geheime’ Genootschappen, China die de internationale agenda bevordert.

Het Anglo-Amerikaanse Imperialisme is niet hetzelfde als de Illuminati. China’s opkomst en verzet tegen Amerikaanse hegemonie past precies bij wat we van de Illuminati hebben leren verwachten van vazalstaten die aansturen op ‘managed conflict’ en Wereld Regering.

Gerelateerd:
Colonial Elite Rules China for the Illuminati (Makow/Bartholomew)
The US Empire is not the Money Power!
Bloomberg, the dying Fed and the birth pangs of the new Gold Standard

De ‘Vrije Markt voor Munteenheden’ van de Oostenrijkse School

Veel mensen hebben zich laten verleiden door de notie van de Oostenrijkse School met betrekking tot een ‘vrije markt voor munteenheden’. Maar vrije markten bestaan voor één minuut. Dan zijn ze veroverd.

In die goeie ouwe tijd had de Oostenrijkse School (‘Austrian Economics’, een aan het Libertarisme gerelateerde stroming in de economische wetenschap) het gemakkelijk: ze bespotten simpelweg fiat geld. Het is onrechtvaardig mensen te bestelen met rente over versgedrukt papiergeld, geeft zelfs de Oostenrijkse School toe. Dus, zeggen ze, stop het drukken van geld en vervang het papier door goud. We zullen ons allemaal een stuk beter voelen, als we onze woekerpremies aan onze Meesters in gouden munten kunnen betalen.

Gary North, een in de VS bekende vertegenwoordiger van de Oostenrijkse School, bouwde een hele carrière op een hilarisch boekje met die stelling, genaamd ‘Coogan’s Bluff’.

Maar later werden dingen ingewikkelder. Mensen begonnen zich dingen af te vragen over de Goud Standaarden van het vroeger. Waren dat geen bankiersoperaties? Hebben de bankiers niet al het goud in handen? En hebben ze dat niet al de gehele moderne geschiedenis? En hoe zit het met die door de overheid vastgestelde Goud Standaarden? Kan de overheid niet gewoon de vaste prijs van het goud veranderen en zo de boel vernaggelen? En kunnen we er op vertrouwen dat ze al het goud hebben dat ze zeggen dat ze hebben?

Het hele idee van een Goud Standaard werd onhoudbaar. Dus kwam de Oostenrijkse School kwam iets wat toch al dichter bij hun wereldbeeld lag: een vrije markt voor munteenheden!

Het Libertarisme is natuurlijk wel bekend om haar vertrouwen in de magische ‘vrije markt’. Eerst laat het de overheid een vrije markt uitroepen. Daarna mag de overheid het nakomen van de contracten afdwingen en tenslotte mag de overheid wegkijken als een monopolie-kapitalisten de markt inpikken. De overheid moet zich natuurlijk niet bemoeien met zulke prachtige voorbeelden van ‘human action’. Als die kapitalisten niet iets goed deden, zouden ze vast de markt niet domineren, toch?

En zo zal het ook gaan met deze voorgestelde ‘vrije markt’ voor munteenheden. A la minuut dat de overheid deze ‘vrije markt’ uitroept, zal het bankiersgilde haar snel veroveren met haar enorme middelen. Duizenden ‘onafhankelijke’ journalisten en professoren zullen uitleggen hoe geweldig goud als geld is in de media van dezelfde bankiers. Het zal miljarden pompen in het openen van duizenden ‘concurrerende’ goudbanken, die op goud gebaseerd krediet verschaffen. De één tegen 4,9%, de volgende tegen 5% rente. Veel van die banken zullen zelf geloven dat ze met elkaar ‘concurreren’.

De bankiers kopen hun politici om om belasting alleen of zoveel mogelijk in goud te accepteren.

Tegelijkertijd zal er niemand ene cent investeren in wederzijds kredietinstellingen die rentevrij krediet zouden verschaffen. Omdat er niemand is met zelfs maar enigszins vergelijkbare middelen.

Dus dit ‘vrije markt voor munteenheden’ verhaal is gewoon een flauw label, niet onvergelijkbaar met het gevleugelde toverwoord van de Libertariers: ‘Vrijheid’. Het betekent niets, als we niet helder voor ogen hebben wat zo’n woord betekent en in de praktijk echt betekent.

En als er wel echte concurrentie was?
In dat geval zou goud natuurlijk nauwelijks tot geen rol spelen.

Zoals we eerder bespraken (hier en hier), als presidentskandidaat Ron Paul zijn zin zou krijgen en zijn wet HR1098 ‘Free Competition in Currency Act’ (die het wettig betaalmiddel zou beëindigen en edelmetalen vrij zou stellen van belastgen), zou er niets gebeuren.

Als gouden munten namelijk naast Federal Reserve Notes (of euro) zouden circuleren, zou iedereen de munten sparen en met het papier betalen. Net als nu dus.

Het heet ‘Gresham’s Law’. Slecht geld verdrijft goed geld. De eenheden die het snelst hun waarde verliezen worden gebruikt om mee te betalen, de waardevaste om te sparen.

Het heeft geen zin om hierover te discussiëren: denk er maar over na, als je met je gouden munten mocht betalen en met je euro’s, welke zou je gebruiken? Welke zou je achter de hand houden?

Het tweede punt is dit. Stel dat wederzijds kredietinstellingen zouden concurreren met goud banken, dan zouden ze krediet tegen 0% aanbieden, terwijl de goud banken 5% zouden willen hebben.

Waar zou je naar toe gaan voor je lening?

Heeft het echt zin hier verder op door te gaan?

Conclusie
De ‘vrije markt voor munteenheden’ is gewoon een fabel, mogelijk gemaakt door de voor de Oostenrijkse School typerende manier om markt macht te negeren en zich blind te staren op overheidsingrijpen.

Zou zo’n ‘vrije markt’ er ooit komen (en die kans is nul), helemaal als de Fed notes of euro’s uitgefaseerd zouden worden, dan zou het bankierswezen ‘m snel inpikken met hun schier eindeloze budgetten en goud voorraden. Op die manier zou het tot op het bot gecontroleerde goud, makkelijk in- en deflateerbaar, en belast met rente voorzien in een de facto Goud Standaard die het bankiersgilde altijd al wilde hebben.

Faux Economics
How the Money Power created Libertarianism and Austrian Economics
Gary North’s Bluff: the Lie he’s been sitting on for 50 years
What Gary North is not telling you about Interest
Discussing Gold and Interest with the Daily Bell

Het Probleem is niet Schuld, maar Rente

Hoe weten we dat?

Neem een hypotheek. We lenen €200,000 voor een hypotheek en na dertig jaar hebben we €500,000 ‘terug’betaald. Dus €300,000 rente.

Wat zou er gebeuren met onze koopkracht als we geen rente, maar alleen de schuld terug zouden moeten betalen? We zouden €10,000 per jaar meer uit kunnen geven gedurende de dertig jaar dat we de hypotheek aan het afbetalen zijn.

Onze kredietwaardigheid zou enorm toenemen, omdat onze verplichtingen drastisch zouden verminderen.

Rente wordt betaald aan mensen die geld hebben, door mensen die geen geld hebben en het dus moeten lenen.

Rente is daarom per definitie een herverdeling van arm naar rijk. Margrit Kennedy, een Duitse monetair econome, heeft deze herverdeling voor Duitsland gekwantificeerd. Haar conclusie: de armste 80% van de Duitsers betaalt 1 miljard euro per dag (365 miljard per jaar) aan rente aan de rijkste 10%. De op één na rijkste 10% speelt quitte en betaalt net zoveel rente als dat ze ontvangen.

Bovendien gaat de herverdeling ook in de top 10% door. Dus de armste 8% van de rijkste 10% betalen meer rente dan ze ontvangen aan de rijkste 1%.

Uiteindelijk eindigt alle rente helemaal bovenaan in de voedselketen.

Het ligt in de rede om te stellen dat de situatie overal ongeveer hetzelfde is. Dit betekent dat de armste 80% van de Nederlanders per jaar ongeveer 70 miljard aan rente betalen aan de rijkste 10%.

Dit is de fundamentele reden waarom de armen armer en de rijken rijker worden.

Een ander probleem met rente is, dat het niet duidelijk is wie wat betaalt. Het vreemde is, dat zelfs als je geen enkele schuld hebt, je 45% van je inkomen kwijt bent aan rente. Producenten maken namelijk ‘kapitaalkosten’ tijdens de productie. En berekenen die kosten door aan de consument. Hoe hoog die kapitaalkosten zijn verschilt per branche, maar Kennedy heeft vastgesteld dat gemiddeld van de prijzen voor 45%(!) uit kapitaalkosten bestaan.

Nu, terug naar schuld.

Is het redelijk dat mensen een hypotheek zouden moeten kunnen krijgen? Is er iets inherent verkeerd aan de schuld?

Het is waarschijnlijk nuttig voor de grote meerderheid van de mensen dat ze een hypotheek kunnen krijgen. De meeste mensen zouden nooit een huis kunnen kopen, als ze geen schulden aan zouden kunnen gaan.

Een belangrijk aspect van een schuld als een hypotheek is, dat er geen enkel risico aan is verbonden: er is het huis als onderpand.

En wie is de crediteur? In de meeste gevallen een bank. Een bank is in principe een krediet instelling. En de bank heeft ons wijsgemaakt dat het hun krediet is die ze ons uitlenen.

Dit is echter niet het geval. Kredietwaardigheid is een resultante van onderpand en toekomstig inkomen. Een mens heeft ongeveer 30 tot 40 productieve jaren en in die tijd verdient de gemiddelde Nederlander tussen de 1 en 2 miljoen euro. Het is op basis van dit toekomstige inkomen dat krediet mogelijk wordt.

Maar dit toekomstige inkomen is niet van de bank, maar van de persoon. De persoon is kredietwaardig.

Wat banken in feite doen is de kredietwaardigheid van de bevolking kapitaliseren. In krediet en dus in geld vertalen.

Maar in feite zijn banken bemiddelaars tussen personen die gezamenlijk kredietwaardig zijn en in feite elkaar krediet verschaffen, met de bank als niet meer dan de intermediair of facilitator.

We weten dat in het huidige bestel alle rente door de banken naar binnen wordt geharkt door het geld te scheppen op het moment dat ze het uitlenen. Door ‘fractioneel bankieren’.

We vinden het oneerlijk dat de bank geld kan maken. Daarom zijn er mensen die voorstellen dat we ons geld zouden moeten baseren op goud. Tenslotte kan alleen God goud drukken. Op deze manier zou niet alleen het oneerlijke geld drukken worden tegengegaan, maar zouden banken bovendien niet meer de hele tijd failliet gaan door meer uit te lenen dan ze in kas hebben.

Maar als we een hypotheek in goud zouden krijgen, dan zouden we nog steeds €300,000 rente betalen over een €200,000 hypotheek. We zouden nog steeds 45% van ons inkomen kwijt zijn aan rente versleuteld in prijzen.

Maar we moeten het omdraaien: als banken het geld zomaar kunnen drukken, waarom moeten we er dan in vredesnaam rente over betalen?

We moeten ze het niet onmogelijk maken geld te drukken, het is juist heel fijn om te weten dat zo’n belangrijk product tegen minimale kosten ongelimiteerd kan worden geproduceerd.

Als het niets kost om geld te maken, dan moet het ook niets kosten om geld te lenen. Zeker gezien het feit dat het krediet dat banken kapitaliseren ons eigen krediet is.

Conclusie
Het probleem is niet schuld, maar rente. Als we op zouden houden rente te betalen, dan zouden we uit het geld dat daardoor vrij komt alle schulden binnen twintig jaar af kunnen betalen. Onze hypotheken, de Grieken zouden uit de problemen zijn, prijzen zouden dramatisch dalen omdat bedrijven geen rentelasten meer hoeven door te berekenen.

De depressie zou meteen ophouden, omdat er enorme koopkracht vrij zou komen.

Essentieel is het begrip dat geld gebaseerd is op krediet en dat al ons geld schulden aan banken zijn. Banken creëren het geld dat we lenen op het moment dat ze de lening aan ons verschaffen. Met een computer programma, tegen minimale kosten.
Daarom is het waanzin dat we al die rente moeten betalen. Het geld zou tegen kostprijs ter beschikking moeten worden gesteld.

Rente is niets anders dan de methode waarmee het Bankierskartel ons in slavernij houdt.

Gerelateerd:
On Interest
Budget of an Interest Slave
The Problem is not Debt, it’s Interest
Usury: why we don’t build Cathedrals these days….
Debt Repudiation or an Interest Strike?

Geert Wilders deelt een dreun aan de Euro uit

Hoewel irritant met zijn Zionisme en Islam bashing, is Geert Wilders de enige in de Nederlandse politiek die weerstand biedt aan de Eurocratische stoomwals, inclusief haar waanzinnige bezuinigingspolitiek. Dit weekend trok hij zijn steun aan het minderheidskabinet van Rutte in, die vandaag zijn ontslag indiende. Nieuwe verkiezingen zijn onvermijdelijk. Dit zou wel eens een dodelijke klap voor de euro kunnen zijn.

Door Anthony Migchels voor Henry Makow en Real Currencies
Vertaald voor Argusoog

Enige tijd geleden analyseerden we de Zionistische achtergronden van Geert Wilders’ Amerikaanse financiers en zijn rabiate anti Islam opvattingen. Op deze manier bederft hij zijn nuttige anti-immigratie politiek. Dit is een typische manier van het beheersen van oppositie: een redelijk standpunt (anti-immigratie) ondergraven met een voor de mainstream onacceptabele boodschap (Islam bashing). Dus toen hij de CDA en de VVD toestond een minderheidskabinet te vormen, leek er weinig reden te zijn aan te nemen dat hij wat zinvols bij zou dragen aan het beleid.

Echter, over de laatste achttien maanden heeft Wilders bewezen een verfrissende aanvulling te zijn op de Nederlandse politiek. Zijn bezorgdheid over de integriteit van de Nederlandse nationaliteit werd geloofwaardiger doordat hij zich tegen ook het importeren van Poolse werknemers begon te verzetten.

In Nederland, dichtbevolkt en met een groot deel van de beroepsbevolking inactief worden mensen van over de veertig al als te oud afgeschreven. Er is dus duidelijk geen noodzaak voor extra arbeiders. De lonen zijn te hoog, omdat arbeid de vergetelheid in belast wordt en het is geen mysterie waarom. Zoals Protocol 20 uitlegt: “Het beste is een progressieve belasting op vermogen…… Arme arbeiders belasten is een voedingsbodem voor revolutie en werkt in het nadeel van de Staat die de grote buit mist, terwijl het jaagt op de kleine.”

Inkomstenbelasting is gewoon één van hun destabiliserende  mind control operaties en de Goyim staten worden verder verzwakt door de gebruikelijke Probleem-Reactie-Oplossing methode: los dure arbeid op door wat goedkope loonslaven van elders te halen, tegelijkertijd verdeel en heers spelend.

Wilders opende een klachtenlijn waar mensen hun verhaal over Poolse overlast kwijt konden. Dit leidde tot heftige reacties uit Europa en van de traditionele partijen, die op zo’n opzichtige wijze de Eurocratische agenda dienen dat ze eigenlijk alleen als verraders kunnen worden gekenmerkt.

Gedurende de laatste paar maanden onderzocht Wilders ook scenarios voor een terugkeer naar de Gulden. De traditionele partijen komen doorgaand met allerlei onbewijsbare en eerlijk gezegd ronduit belachelijke claims omtrent het belang van de euro voor d economie. Ze zeggen zelfs dat onze welvaart van de euro komt en er van af hangt. Nonsens natuurlijk. Nederland is altijd één van de rijkste landen ter wereld geweest, zelfs ten tijde van voor het Amsterdamse Imperium. Nederlandse overheidsschuld is even solide als Britse of Duitse, inclusief de structureel lage rente die de overheid ervoor moet betalen.

Wilders concludeerde dat een terugkeer naar de gulden weliswaar vervelend is, maar goedkoper dan in de euro blijven. Hiermee was Wilders de enige leidende politicus die door het verstikkende euro cordon heen brak. Hij werd hevig bekritiseerd voor zijn ‘populisme’. Tegenwoordig is het smakeloos om als politicus het volk te dienen in plaats van de elite.

De laatste paar weken werd er stevig onderhandeld in het Catshuis. Er moest 14 miljard extra bezuinigd worden om aan de Brusselse eisen met betrekking tot het overheidstekort tegemoet te komen. Deze komen bovenop de 18 miljard die het kabinet al moest bezuinigen toen het aantrad.

Dit weekend torpedeerde Wilders deze onderhandelingen en verkiezingen zijn nu waarschijnlijk noodzakelijk omdat de VVD en de CDA niet zonder hem kunnen. De PvdA kan niet op een geloofwaardige manier aanschuiven.

Wilders heeft zonder meer het gelijk aan z’n zijde. Niet alleen omdat de Rutte en Verhagen het geld met name bij de AOW’ers wilde weghalen, maar omdat de bezuinigingen de economie zouden hebben doen neergaan.

De voorstellen waren zo zelfvernietigend dat de bezuinigingen tot acht miljard minder inkomen voor de Staat zouden hebben geleid als gevolg van de economische krimp die ze hadden veroorzaakt. Dit is het desastreuze beleid dat de economieën van Portugal, Ierland en Griekenland heeft vernietigd.

Zonder de bezuigingen, echter, zal het tekort beheersbaar blijven op zo’n 3,3% in 2015. Niet wat Brussel wil, maar absoluut niet onverantwoordelijk.

Implicaties
De implicaties van Wilders’ actie kunnen vergaand zijn. Nederland is een belangrijke bondgenoot van Duitsland als het gaat om het bewaken van budgettaire discipline. Duitsland zal nu nog geïsoleerder staan als het de uiterst destructieve bezuinigingsoperaties door de strot van de zuidelijke eurolanden probeert te schoppen.

Duitsland hanteert een grote stok om iedereen bij de les te houden, maar het wordt met de dag moeilijker.

Enige tijd geleden torpedeerde Cameron nieuwe Europese verdragen. Dit werd gepresenteerd als steun voor de bankiers van de City. Maar dat is nonsens. De euro is juist het favoriete project van de ‘Money Power’ die haar hoofdkwartier in de City heeft.  Het is een cruciaal onderdeel van hun strategie richting wereldmunt. Wat er, vermoed ik, werkelijk speelde is dat Cameron zich geconfronteerd zag met een dreigende opstand van zijn Europa sceptische ‘backbenchers‘ in de Conservatieve Partij. Door Cameron af te schilderen als iemand die bankiersprivileges verdedigde, werden die backbenchers in een hoek gezet. Niet dat het hen kan schelen, ze zijn wel gewend dat ze als rabiate nationalisten worden afgeschilderd.

Ondertussen is de Spaanse economie hard aan het instorten. De banken daar zijn compleet om zeep en willen honderden miljarden hebben om hun balansen te stutten. Waar dat geld vandaan moet komen is een open vraag.

Conclusie
Geert Wilders heeft de Eurocraten inderdaad met een flink probleem opgezadeld. Hij heeft een goede kans om de verkiezingen te winnen met z’n heroïsche opstelling. Hij is de enige geloofwaardige kracht in de Nederlandse politiek die zich verzet tegen Brussel en de Nederlanders zijn het Eurocratische geneuzel behoorlijk zat aan het worden.

Nu Nederland als bondgenoot van Duitsland voorlopig aan de zijlijn staat, zal het alleen maar moeilijker worden voor de ‘Golem’ van de Bankiers om iedereen in het gareel te houden.

De euro crisis kwam bepaald niet onverwacht voor de Eurocraten. Zoals we eerder zagen creëerden ze de euro, wetende dat een crisis als deze onvermijdelijk was. Ze hoopten de crisis te gebruiken om fiscale unie er doorheen te drukken en zo de laatste horde te nemen op weg naar een volwaardige politieke unie.

Ze zijn aan het falen. Het Europese Stabiliteits Pact zal voorlopig niet geratificeerd worden, niet in Nederland in ieder geval. Dit betekent dat de euro crisis nog lang niet voorbij is. Het loopt uit de hand. Spanje gaat plat en Italië zal volgen.

Verder rapporteerde de IMF dat zij nu voor de eerste keer het einde van euro ziet aankomen. Het stelde dat het einde van de euro met een rampzalige deflationaire krach gepaard zal gaan. Dit, naar het zich laat aanzien, is wat de Bankiers sowieso willen.

Dus misschien zijn ze nu zover, dat ze de euro op willen offeren om hun globale depressie te krijgen. Het kan dan achteraf uitleggen, dat het kwam omdat de naties van Europa zo obstinaat waren om fiscale unie af te wijzen.

Dit is natuurlijk speculatie. Maar het einde van de euro lijkt nu voor het eerst daadwerkelijk een optie te zijn.

Zie ook:
Dutch Zionist tells Canadians: “Islam a Threat”
The Battle for Europe: will the people or the Euro survive?
Germany, the Money Power’s Golem in Europe
High Treason: the European Stability Mechanism

Stealth EU Nation-Killing Treaty (ESM) must be stopped (by Courtfool)