Spring naar inhoud

Het Ronde Tafel Beleid

januari 23, 2012

Deze tijd van transformatie brengt zowel de krachten van het Licht en van de oppositie in toenemende staat van activiteit. Met name de oppositie is uitstekend voorbereid op de komende confrontaties, die op alle niveaus worden uitgevochten. Onlangs kwam Ronde Tafel Beleid in circulatie. Een wel erg opzichtig collectivistisch item.

De gehele site ademt zo’n kolossale voorkeur voor machtscentralisering en grootschalige Big Brother besturing van het dagelijkse leven, dat het werkelijk een beetje sneu is.

Deze mensen zijn ofwel vreselijke amateurs, die nog helemaal niets geleerd hebben, ofwel ze zijn goed gesubsidieerde agenten van de oppositie.

Laten we eerst vier belangrijke punten wat nader analyseren. Daarna lopen we door de site heen en bekijken we kort enkele tientallen veelzeggende formuleringen.

A) De beloofde inspanningen tegen ‘een superrijke eliteklasse’ klinkt goed.

Maar er is geen analyse van hoe ze zo rijk zijn geworden. Dus ook niet van rente en het geldsysteem. We worden geregeerd door wat bankiersfamilies, dus als we daar wat aan willen doen, zal rente er vast iets mee te maken hebben.

Ronde Tafel Beleid heeft echter een ander idee: 100% erfbelasting.
Werkelijk compleet absurd: de elite heeft alles in ‘not for profit’ stichtingen en dergelijke zitten. Die verliezen geen rooie cent bij zo’n belasting.

En het is natuurlijk een gigantische diefstal, waar miljoenen mensen die WEL hard gewerkt hebben mee gaan worden onteigend. Heel typerend voor de communisten, dit soort onzin.

B) De ‘rechten van het kind’
Hier word ik als ouder dus werkelijk helemaal niet goed van. Natuurlijk zijn die plaatjes van orthodoxe Joden die kleine kinderen geslachtelijk verminken storend en zouden we willen dat ze dat niet deden.

Maar we weten ook allemaal, dat totalitaire systemen ALTIJD bij de jeugd beginnen. We weten maar al te goed dat onze baasjes zelfs de conceptie willen beheersen en dat ze op termijn kinderen zelf willen broeden in hun fabrieken en vanaf dag een willen opvoeden zonder de ouders.

Fijn dus, deze “KINDEREN ZIJN GEEN BEZIT.” Nee, inderdaad, vooral niet van de Staat. Bekijk deze juweeltjes eens, in het hoofdstuk over kinderen:

1) Elk kind dient voorzien te worden van een ondersteunende, liefdevolle, veilige omgeving waar het tot bloei kan komen.
Zo’n schitterende dooddoener, waar iedereen het mee eens is en waar onze mind controllers zo’n patent op hebben: de vraag is natuurlijk wie dat gaat doen, wat ‘liefdevol’ is, wie dat mag bepalen straks. Jozef Stalin zou het hier zonder mee eens zijn.

“2) De Republiek moet de talenten en zwakheden van elk kind identificeren, en ervoor zorgen dat geen kind deel hoeft te nemen aan activiteiten die diens zelfvertrouwen en eigenwaarde zouden schaden. In plaats daarvan moet de Staat zorgen voor een omgeving van succes waarin het kind gelukkig en zeker van zichzelf is, en van de hoogste verdienstelijkheid blijk kan geven.”

Ah! De aap komt al gauw uit de mouw! De REPUBLIEK mag bepalen wat de ‘talenten en zwakheden van elk kind zijn’! Geweldig! De STAAT gaat zorgen “voor een omgeving van succes waarin het kind gelukkig en zeker van zichzelf is
Ik kan niet wachten tot het zover is, mijn kinderen zijn nog jong, dus misschien kunnen ze ons ook nog helpen!

5) Elk kind dient te worden beschermd tegen elke vorm van hersenspoeling of mind control, van welke bron dan ook.”
hahahahaha

“7) Elk kind moet toegang hebben tot dezelfde kansen en behandeling als elk andere kind. Geen enkel kind moet profijt hebben van privileges of lijden onder een gebrek aan privileges.”
De ervaring leert dat dit over het algemeen er op neerkomt op dat het gemiddelde naar het laagste putje tendeert. Kijk maar naar al die fijne onderwijshervormingen sinds de mammoetwet.

8) Het lot van een kind dient op geen enkele wijze verbonden te zijn aan dat van zijn ouders.
Zo’n vreselijke leugen. De lotsverbondenheid tussen ouders en kind is niet te ontkennen en dat wel doen leidt tot grote emotionele en identiteitsproblemen bij zowel ouders als kind.

“Het doel is te garanderen dat wanneer kinderen eenmaal volwassen zijn ze in staat zullen zijn om een bijdrage te leveren aan de Republiek”
Kijk! Dat bedoelen we! Daar zijn we voor, niet? De Republiek dienen toch?

“Godsdiensten hebben niet langer de “vrijheid” om kinderen te brainwashen en fysiek te verminken.”
Neenee, dat doet de Republiek nu, dat snappen we ook wel.

“Kinderen moeten een absolute garantie van de Staat krijgen dat ze zullen worden behandeld op basis van hun eigen aard en merites, en niet die van hun ouders. De zonde van de vaders zal NIET op de zonen gelegd worden. Het brainwashen waaraan de ouders zelf onderworpen zijn, zal niet worden overgedragen op hun kinderen. Ouders hebben GEEN RECHT om lichaam of geest van hun kinderen te vergiftigen. het zou ouders niet toegestaan zijn om hun kinderen arsenicum te eten te geven. Dus waarom wordt hen wel toegestaan geestelijk arsenicum in de vorm van Abrahamistische geloofsovertuigingen, een dodelijke invloed op de gezonde ontwikkeling van een kind, voor te schotelen?”
Hoewel natuurlijk veel mensen gefopt zullen worden door dit soort ‘welwillend’ geraaskal, hoop ik toch dat de wat meer nadenkende en inmiddels door schade en schande wijzer geworden waarheidszoeker zal zien wat een nefaste bende dit soort onzin verzint.
De ouders worden hier met een litanie neergezet als de vijand van hun kind, waar Vadertje Staat, onze Lieve Republiek, waar we allemaal een bijdrage aan leveren, HAAR lieve kinderen tegen zal beschermen.

C) De Banken
Het hele verhaal is van klepel horen luiden. Maar totaal geen wezenlijk analyse van geld of het systeem. Het woord rente komt er niet eens in voor.
Wel een makkelijke oplossing:
“Het huidige banksysteem is de Oude Wereldorde’s primaire instrument van beleid, controle en strategie. Zolang ze controle kunnen uitoefenen over geld, zijn ze zeker van hun machtspositie. Daarom moet er een einde komen aan hun controle over geld. Het volk moet controle hebben over het geld. ”
Nee: de REPUBLIEK gaat controle hebben over het geld.

D) Sociaal Kapitalisme
Het is niet voor niets dat ze Hegel zo’n fijne jongen vinden: hier de belangrijkste dialectiek van onze Meesters in actie: Socialisme versus Kapitalisme. Ze draaien er niet eens om heen en noemen ‘hun’ systeem ‘Sociaal Kapitalisme’.

Dan nog wat fijne zinsnedes die veel laten zien:

1. “Dit is een ronde tafel: er zit niemand aan het hoofd. Hier regeert enkel de rede, die door ons allen gedeeld wordt.
Een typisch product van de zogenaamde ‘Verlichting’. Het weglaten van de Geest en de Rede promoveren tot de Hoogste.

2. “Niet de particuliere wil van een kleine elite regeert, maar de Algemene Wil van het volk”
Ik wil niet lullig doen, maar dit zouden Nazi’s wel gesnapt hebben.

3. “Alle vormen van slavernij zijn onacceptabel.”
Maar we moeten wel allemaal nuttig zijn voor de Republiek

4. “De Staat dient er op toe te zien dat alle kinderen beschermd worden tegen praktijken die als brainwashen en indoctrinatie aangemerkt kunnen worden, ook als deze thuis plaatsvinden.
Meer bescherming van het arme kind tegen z’n vreselijke ouders door onze lieve Republiek, die WEL om ons geeft.

5. “De huidige samenleving is een hel. Alleen de elite bovenaan in de piramide baadt in een hemelse geldstroom.”
Laat ook heel veel zien: ‘hemelse geldstroom’.
Kennelijk heeft onze elite het wel goed.
Dat hebben ze niet. Ze leven in doorgaande angst voor verlies en hun hart brandt van lust naar macht en bezit.

6. “Meritocratie zal ons verder voeren naar het omegapunt van de dialectiek
Daar twijfel ik helemaal geen seconde aan!
Alles wijst er inderdaad op, dat deze site zal hebben onze Meesters hun dialectiek van eeuwen te helpen voltooien.

7. “De Meritocratische Partij wil politiek vervangen door politieke wetenschap. Een nieuwe politiek die voor antwoorden en methodes bij de wetenschap te rade gaat, en daarmee het prachtigste juweel op de kroon van de mensheid emuleert.”
Bertrand Russel’s Scientific Dictatorship in actie. De makkelijkste manier om ‘consensus’ te scheppen is oppositie de mond snoeren met ‘de wetenschappelijke methode’.
Zo hebben ze ook ons voedsel weten te vergiftigen en ons weten te overtuigen dat mosterdgas en 20.000 milisievert doses radioactieve straling goed zijn voor onze gezondheid.

8. “Wetenschap wordt gekenmerkt door slimme mensen die weloverwogen hypotheses voorleggen, die dan uitgetest worden door andere slimme mensen.
Doe me één lol: luister nooit naar mensen die dit soort dingen nog durven te beweren.

9. “Er bestaan geen politieke partijen in de wetenschap. Geschillen worden opgelost door middel van experimenten, onderzoeksresultaten, wiskunde en logica, niet via voordrachten, retoriek, verhalen en ideologie.
Wat een ongelofelijke kolder, tjonge jonge. Je vraagt je af wat de schrijver van dit soort onzin in z’n medicijnkastje heeft staan.

10. Heel interessant is deze lofzang op Hegel: de hegeliaanse dialectiek is het model waarmee ze de geschiedenis sturen en de auteur achter de ronde tafel gelooft er heilig in.

11. “11) Leer hen “heilige” teksten in twijfel te trekken.”
Het hele stuk ademt een aversie tegen Godsdienst. Nu is dat op zich begrijpelijk, veel mensen hebben daar last van. Ze hebben niet in de gaten dat die priesters en mullah’s alleen maar ZEGGEN dat ze God vertegenwoordigen, terwijl georganiseerde religie vooral bestaat om mensen te laten zien wat een zak hooi God eigenlijk is. Vandaar al die freemasons in het Vaticaan, vandaar al die perverse toestanden daar.

Mensen zien dat, doen de kerk weg en spoelen het kind, God, met het badwater weg.

Maar onze baasjes zien dat graag en de Ronde Tafel doet er vrolijk aan mee.

Conclusie
Ik kan eerlijk gezegd nog uren zo doorgaan, maar er zijn andere stukken te schrijven en belangrijker werk te doen.

Natuurlijk moeten we voor ogen houden, dat de meeste van dit soort onzin door welwillende mensen wordt gemaakt. Dat is het mooie van Mind Control: iemand die er in gevangen is, zal uit eigen beweging de Blijde Boodschap pluggen.

Maar dit is zo’n duidelijk geval van collectivisme en ‘rationele’ verdediging van de almachtige Staat, dat het bijna expres lijkt.

Ik hoop dat we er niet te veel tijd aan verkwisten met z’n allen.

Advertenties

From → Uncategorized

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: