Skip to content

De Grootste Overwinning

Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge des Satans, dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen, en aanbidden voor uw voeten, en bekennen, dat Ik u liefheb (Openbaringen 3:9)

Voor hen die interesse hebben in Christus (in plaats van het Christendom) lijkt Pasen veel belangrijker dan Kerst. Maar waar gaat het eigenlijk over?

Door Anthony Migchels, Real Currencies (vertaald voor Argusoog)

Men zegt dat we met Pasen op vrijdag de pijnlijke dood van Christus herdenken en drie dagen later zijn wonderbaarlijke herrijzenis. Maar zoals gewoonlijk is alles niet zo duidelijk als men doet voorkomen.

Pasen is nauw verwant aan het Joodse feest Pesach, dat de Exodus uit Egypte herdenkt. Het symbool van het Paasei, waarvan men zegt dat het staat voor de lege graftombe, doet eerder denken aan een vruchtbaarheidssymbool en gezien het feit dat nu de tijd is dat geplant moet worden voor de volgende oogst, zit daar iets in.

Het zelfs niet duidelijk of Christus wel echt gestorven is aan het Kruis. Het derde deel van de Abrahamische Trilogie (de Heilige Koran) zegt dat Jezus door enkele van Zijn helpers van het Kruis werd gehaald voordat Hij overleed.

Interessant genoeg waarschuwt Allah ons streng tegen het concept van de ‘Heilige’ Drieëenheid. Allah kan Christus vernietigen, maar Christus niet Allah. Zegt Allah.
Simpele logica en dus lastig te vermijden. Christus zelf heeft in ieder geval heel zeker nooit iets gezegd wat op ‘gelijkwaardigheid’ met God duidt. Hij was altijd heel uitgesproken over de orde der dingen. Christus vraagt en God geeft. Als Hij wil.

De Drieëenheid is één van de uitvindingen van de Apostel Paulus. En hoewel het boek Handelingen Paulus een mandaat lijkt te geven als de belangrijkste apostel van het Christendom, is het moelijk te vergeten dat hij eerst Saulus was, lid van de Sanhedrin (Joodse ouderenraad). We hebben alleen zijn eigen verhaal over zijn bekering om op af te gaan. Maar het is moelijk te geloven dat ik de eerste zou zijn als ik voorstelde dat Saulus wel eens een Marano/Crypto Jood ‘avant la lettre’ zou kunnen zijn geweest. Er zijn verschillende aanwijzingen in zijn brieven die daar op zouden kunnen duiden.

De Koran stelt dat Jezus de enige man is die niet door Satan werd aangeraakt bij zijn geboorte en werd geboren uit de enige vrouw voor wie hetzelfde gold. Dat is al aardig bijzonder, volgens mij.

Is dit allemaal belangrijk? Waarschijnlijk niet. De Koran legt uit dat we maar mensen zijn en niet kunnen weten. Niet hoeven te weten. En totdat we dat wel doen is er dit: “Voor iedere geestelijke gemeenschap hebben Wij aanwijzingen gegeven die zij volgen, dus concurreer met elkaar om rechtschapenheid (Koran 2:148).”

Ja, nederigheid is hoger dan kennis. De deemoedigen, niet de intelligenten zullen de Aarde beërven.

We weten wel dit, van Johannes 2:13-16:
13 En het pascha (pesach) der Joden was nabij, en Jezus ging op naar Jeruzalem. 14 En Hij vond in den tempel, die ossen, en schapen, en duiven verkochten, en de wisselaars daar zittende. 15 En een gesel van touwtjes gemaakt hebbende, dreef Hij ze allen uit den tempel, ook de schapen en de ossen; en het geld der wisselaren stortte Hij uit, en keerde de tafelen om. 16 En Hij zeide tot degenen, die de duiven verkochten: Neemt deze dingen van hier weg; maakt niet het huis Mijns Vaders tot een huis van koophandel.

Dit is wat Christus op het Kruis deed belanden. Hij verknalde de handeltjes van de Geldwisselaars. De Illuminati van toen.

Jezus, deze man alleen, vlocht een zweep en schopte Satans kinderen de Tempeltrappen af. Hun reactie was Hem op gruwelijke wijze te (trachten te) vermoorden. Maar daarmee creëerden ze de beroemdste martelaar aller tijden.

Het allerminste dat we dus van Pasen kunnen zeggen is dat we deze dappere man, onaangeraakt door Satan, herinneren die de Illuminati een dodelijke klap verkocht.

Zijn voorbeeld toont, zelfs 2000 jaar later nog, dat de Illuminati niet alleen moeten worden geconfronteerd. Maar ook dat de Overwinning onvermijdelijk is.

Dank U Jezus! Opdat we nooit vergeten!

Advertenties

Hoe de Illuminati het Libertarisme en de Oostenrijkse School creëerden

“U zegt dat het Marxisme de absolute antithese is van Capitalisme, dat ons (de Illuminati) even heilig is. Het is precies om de reden dat ze elkaars tegenovergestelden zijn dat ze de polen van deze planeet in onze handen brengen en ons toestaan haar as te zijn. Deze twee tegengestelden, het Bolsjewisme en vindt zijn identiteit in de Internationale.”
Otto Kahn, Bankier

William S. Volker (1859-1947) was een Duits-Joodse zakenman. Ontsteld over de opmars van het Socialisme, creëerde hij het Volker Fonds om een reactionaire ideologie gebaseerd op ‘laissez-faire’ en Sociaal Darwinisme. Dit werd het Libertarisme.

Anthony Migchels voor Henry Makow, Real Currencies en vertaald voor Argusoog.

Het Libertarisme en de Oostenrijkse School werden door de Illuminati ontwikkeld om de andere kant van de dialectiek met het Communisme te zijn.

Volgens dit verbazingwekkende document, alle verder niet gespecificeerde citaten komen er uit,  “was Volker geen groot denker of wetenschapper. De ideologie die hij wilde scheppen werd ondersteboven opgebouwd, beginnend vanuit een aantal half-wazige conclusies. Het was de taak van het Volker Fonds om die conclusies te rechtvaardigen en zo een samenhangende ideologie of ‘theorie’ en uiteindelijk een volwaardige filosofie te kunnen lanceren.

Hoewel Volker geen econoom of filosoof was, had hij wel geld en, heel belangrijk, invloedrijke contacten bij de Universiteit van Chicago, opgericht door John D. Rockefeller.

Dit bleek een cruciale connectie te zijn.

Volker’s neef Harold Luhnow nam het beheer van het fonds over in 1944.

Friedrich Hayek’s ‘The Road to Serfdom’ werd hetzelfde jaar gepubliceerd. Het boek verdedigt ‘laissez-faire’ kapitalisme en stelt dat alle overheidsinterventies in de markt tot totalitairisme leidt. Precies wat het Volker Fonds zocht. Pas toen begon het Fonds werkelijk impact te hebben. Het regelde een herdruk van Hayek’s boek bij de Universiteit van Chicago en zorgde er voor dat het bij iedere bibliotheek in de VS terecht kwam.

Het Fonds zou alle leidende economen van de Oostenrijkse school financieel ondersteunen en een aanzienlijke invloed uitoefenen op de ‘Chicago School’, inclusief Milton Friedman.

Von Mises werd eerst door David Rockefeller onderhouden en kreeg daarna decennia lang ondersteuning van het Volker Fonds en gerelateerde zakenmensen als Lawrence Fertig.

Von Mises biograaf Richard M. Ebeling:
Veel lezers zullen verbaasd zijn te horen op welke schaal ‘the Graduate Institute’ en Mises zelf financieel drijvende werd gehouden door genereuze subsidies van de Rockefeller Foundation in de jaren nadat hij naar Amerika kwam. De eerste jaren van Mises’ verblijf in de VS was hij, voordat hij assistent professor werd bij de Bedrijfseconomische  Faculteit van de Universiteit van New York, volledig afhankelijk van jaarlijkse ‘onderzoeksbeurzen’ van de Rockefeller Foundation.

David Rockefeller werd later geciteerd met: “Als laatste, verbazingwekkend genoeg, onthulde hij dat hij zichzelf zag als een aanhanger van de Oostenrijkse school. Friedrich von Hayek was zijn docent geweest bij de London School of Economics in de jaren dertig.

Murray Rothbard werd ook door het Volker Fonds gefinancierd:
Rothbard begon zijn consultancy werk bij het Volker Fonds in 1951. Deze relatie duurde tot 1962, toen het Volker Fonds werd ontbonden. Een groot deel van zijn werk bestond uit het lezen van boeken, krantenberichten en ander materiaal. Op basis van zijn rapporten en die van een andere lezer, Rose Wilder Lane, besloten de directeuren van het Fonds welk materiaal massaal naar bibliotheken zou worden verspreid.

Rothbard noemde zijn werk voor het Volker Fund later “de beste baan die ik ooit heb gehad.”

Het Volker Fonds ontwikkelde ook een strategie, die later met succes werd overgenomen: het bracht een enorme hoeveelheid organisaties voort, losjes georganiseerd om wederzijdse ‘onafhankelijkheid’ te suggereren. Daaronder was ook de ‘Foundation for Economic Education’, die aan de wieg zou staan van het Mont Pelerin Genootschap.

Het Mont Pelerin Genootschap
Het Mont Pelerin Genootschap werd genoemd naar de Zwiterse Alp waar de eerste bijeenkomst werd georganiseerd. Het werd opgericht door Friedrich von Hayek met financiele steun van het Volker Fonds die de onkosten van de Amerikaanse deelnemers betaalde. Mede-oprichters waren onder andere Mises, Milton Friedman en Karl Popper.

Leden van het Mont Pelerin Genootschap zouden niet minder dan acht Nobelprijzen voor de Economie winnen. Niet slecht voor een ‘splintergroepering, genegeerd door de Mainstream’.

Op haar beurt stond het MPG aan de basis van talloze invloedrijke organisaties. Eén van hen was de Institute of Economic Affairs in Londen, 1955. Deze vond de Conservatieve Partij opnieuw uit. Margeret Thatcher zou hierover later zeggen: “U schiep de sfeer die onze overwinning mogelijk maakte……Mag ik u zeggen hoe dankbaar we zijn voor hen die deelden in onze grote uitdaging. Het waren enkelen, maar ze hadden gelijk en ze redden Groot Brittanië.

De Heritage Foundation was ook een resultaat van het MPG, alsmede de Manhattan Institute for Policy Research en de Atlas Economic Research Foundation, die op haar beurt een plethora aan nieuwe denktanks voortbracht, inclusief het Fraser Institute.

De hoeveelheid die hiermee gepaard ging was geweldig:
“John Blundell, hoofd van de IEA, in een speech voor Heritage Foundation en Atlas in 1990, sprak van een zeldzame mislukking van de IEA. Hoofdschuddend vertelde hij over de stopgezette poging tientallen ‘Zetels voor Vrijhandel’ te subsidieren in tientallen landen. Blundell klaagde over “de verkwisting van honderden miljoenen, misschien wel een miljard dollar.””

De Koch Dynastie
Het Volker Fonds werd in 1962 ontbonden. Het had toen nog 7 miljoen aan bezittingen, die het aan het Hoover Institute doneerde.

Maar intussen had een andere extreem rijke (crypto) Joodse familie, de Koch Dynastie, de organisatie van het Libertarisme en de Oostenrijkse School overgenomen.

Fred Koch was een medeoprichter van de John Birch Society in 1958. Ed Griffin werd daar opgeleid. Hij zou later een beroemd boek schrijven, ‘the Creature of Jekyll Island’. Dit was min of meer een plagiaat van Eustace Mullins‘ briljante ‘Secrets of the Federal Reserve’, met één uitzondering: het liet Mullins’ analyse van de Goud Standaard als een bankenoperatie achterwege en stelde een Goud Standaard  voor als oplossing voor Fractioneel Bankieren! Bovendien vervalste hij de geschiedenis door te ontkennen dat de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog in feite werd gevoerd omdat de Britse Kroon niet langer belasting in het papiergeld van de Kolonieën accepteerde, maar Goud wilde zien.

Dit is een belangrijke sleutel in het verhaal hoe de Oostenrijkse School de Alternatieve Media wisten te overmeesteren.

Koch’s zoon Charles stichtte later het CATO Instituut, samen met Murray Rothbard. Het CATO Instituut is tot op de dag van vandaag een leidend Libertarisch Instituut.

Het Libertarisme als een Joodse Beweging
De meeste leidende Libertariers zijn of waren Joods. Von Mises, Rothbard, Ayn Rand, Irwin (en Peter) Schiff. Volgens Peter Schiff is de beruchte financier Jacob Schiff niet zijn grootvader.

Rothbard zelf had een interessante visie op ras en ongelijkheid in de ‘vrije’ markt: “Rothbard was er trots op een ‘racist’ (origineel: racialist, dat is niet hetzelfde als een racist, maar iemand die vind dat rassen gelijkwaardig zijn, maar het beste gescheiden kunnen leven, AM) te zijn, omdat ‘racialism’ de werkelijke reden voor ongelijkheid toont: genetische dispositie. Een geloof in biologische raciale ongelijkheid was, voor Rothbard, een deel van het Libertarische project, omdat raciale ongelijkheid simpelweg werd weerspiegeld door de markt. Meer nog: deze denkbeelden kwamen niet uit het niets, hij had het er al over in 1973.

Dus Joods Suprematie denken kan rechtstreeks tot de belangrijkste grondlegger worden herleid.

Conclusie
Het Libertarisme is verre van een ‘splintergroepering’. Leden van de Mont Pelerin Genootschap scharrelden liefst acht Nobel Prijzen bij elkaar. Alan Greenspan getuigde van hun allesdoordringende invloed door in 2000 te zeggen: “De Oostenrijkse School heeft ver in de toekomst gezien van waar ze waren in hun tijd en hebben een diepgaande en naar mijn mening onomkeerbare invloed gehad op hoe de meeste ‘mainstream’ economen in dit land denken”.

In deze tijd, waarin het Communisme niet langer als een dreiging wordt gezien, maar met het Marxisme/Progressieve/Politiek Correcte als een sterke kracht in westerse samenlevingen, heeft het een tweede jeugd gevonden als een methode om de ‘Alternatieve Media’ te ondermijnen.

De dialectiek gaat onverminderd verder.

Gerelateerd:
Top Ten Lies and Mistakes of Austrian Economics
Hate the State, Buy Gold and all will be well: the Alternative Media in Crisis

the Daily Bell responds
Gary North responds

Het Ronde Tafel Beleid

Deze tijd van transformatie brengt zowel de krachten van het Licht en van de oppositie in toenemende staat van activiteit. Met name de oppositie is uitstekend voorbereid op de komende confrontaties, die op alle niveaus worden uitgevochten. Onlangs kwam Ronde Tafel Beleid in circulatie. Een wel erg opzichtig collectivistisch item.

De gehele site ademt zo’n kolossale voorkeur voor machtscentralisering en grootschalige Big Brother besturing van het dagelijkse leven, dat het werkelijk een beetje sneu is.

Deze mensen zijn ofwel vreselijke amateurs, die nog helemaal niets geleerd hebben, ofwel ze zijn goed gesubsidieerde agenten van de oppositie.

Laten we eerst vier belangrijke punten wat nader analyseren. Daarna lopen we door de site heen en bekijken we kort enkele tientallen veelzeggende formuleringen.

A) De beloofde inspanningen tegen ‘een superrijke eliteklasse’ klinkt goed.

Maar er is geen analyse van hoe ze zo rijk zijn geworden. Dus ook niet van rente en het geldsysteem. We worden geregeerd door wat bankiersfamilies, dus als we daar wat aan willen doen, zal rente er vast iets mee te maken hebben.

Ronde Tafel Beleid heeft echter een ander idee: 100% erfbelasting.
Werkelijk compleet absurd: de elite heeft alles in ‘not for profit’ stichtingen en dergelijke zitten. Die verliezen geen rooie cent bij zo’n belasting.

En het is natuurlijk een gigantische diefstal, waar miljoenen mensen die WEL hard gewerkt hebben mee gaan worden onteigend. Heel typerend voor de communisten, dit soort onzin.

B) De ‘rechten van het kind’
Hier word ik als ouder dus werkelijk helemaal niet goed van. Natuurlijk zijn die plaatjes van orthodoxe Joden die kleine kinderen geslachtelijk verminken storend en zouden we willen dat ze dat niet deden.

Maar we weten ook allemaal, dat totalitaire systemen ALTIJD bij de jeugd beginnen. We weten maar al te goed dat onze baasjes zelfs de conceptie willen beheersen en dat ze op termijn kinderen zelf willen broeden in hun fabrieken en vanaf dag een willen opvoeden zonder de ouders.

Fijn dus, deze “KINDEREN ZIJN GEEN BEZIT.” Nee, inderdaad, vooral niet van de Staat. Bekijk deze juweeltjes eens, in het hoofdstuk over kinderen:

1) Elk kind dient voorzien te worden van een ondersteunende, liefdevolle, veilige omgeving waar het tot bloei kan komen.
Zo’n schitterende dooddoener, waar iedereen het mee eens is en waar onze mind controllers zo’n patent op hebben: de vraag is natuurlijk wie dat gaat doen, wat ‘liefdevol’ is, wie dat mag bepalen straks. Jozef Stalin zou het hier zonder mee eens zijn.

“2) De Republiek moet de talenten en zwakheden van elk kind identificeren, en ervoor zorgen dat geen kind deel hoeft te nemen aan activiteiten die diens zelfvertrouwen en eigenwaarde zouden schaden. In plaats daarvan moet de Staat zorgen voor een omgeving van succes waarin het kind gelukkig en zeker van zichzelf is, en van de hoogste verdienstelijkheid blijk kan geven.”

Ah! De aap komt al gauw uit de mouw! De REPUBLIEK mag bepalen wat de ‘talenten en zwakheden van elk kind zijn’! Geweldig! De STAAT gaat zorgen “voor een omgeving van succes waarin het kind gelukkig en zeker van zichzelf is
Ik kan niet wachten tot het zover is, mijn kinderen zijn nog jong, dus misschien kunnen ze ons ook nog helpen!

5) Elk kind dient te worden beschermd tegen elke vorm van hersenspoeling of mind control, van welke bron dan ook.”
hahahahaha

“7) Elk kind moet toegang hebben tot dezelfde kansen en behandeling als elk andere kind. Geen enkel kind moet profijt hebben van privileges of lijden onder een gebrek aan privileges.”
De ervaring leert dat dit over het algemeen er op neerkomt op dat het gemiddelde naar het laagste putje tendeert. Kijk maar naar al die fijne onderwijshervormingen sinds de mammoetwet.

8) Het lot van een kind dient op geen enkele wijze verbonden te zijn aan dat van zijn ouders.
Zo’n vreselijke leugen. De lotsverbondenheid tussen ouders en kind is niet te ontkennen en dat wel doen leidt tot grote emotionele en identiteitsproblemen bij zowel ouders als kind.

“Het doel is te garanderen dat wanneer kinderen eenmaal volwassen zijn ze in staat zullen zijn om een bijdrage te leveren aan de Republiek”
Kijk! Dat bedoelen we! Daar zijn we voor, niet? De Republiek dienen toch?

“Godsdiensten hebben niet langer de “vrijheid” om kinderen te brainwashen en fysiek te verminken.”
Neenee, dat doet de Republiek nu, dat snappen we ook wel.

“Kinderen moeten een absolute garantie van de Staat krijgen dat ze zullen worden behandeld op basis van hun eigen aard en merites, en niet die van hun ouders. De zonde van de vaders zal NIET op de zonen gelegd worden. Het brainwashen waaraan de ouders zelf onderworpen zijn, zal niet worden overgedragen op hun kinderen. Ouders hebben GEEN RECHT om lichaam of geest van hun kinderen te vergiftigen. het zou ouders niet toegestaan zijn om hun kinderen arsenicum te eten te geven. Dus waarom wordt hen wel toegestaan geestelijk arsenicum in de vorm van Abrahamistische geloofsovertuigingen, een dodelijke invloed op de gezonde ontwikkeling van een kind, voor te schotelen?”
Hoewel natuurlijk veel mensen gefopt zullen worden door dit soort ‘welwillend’ geraaskal, hoop ik toch dat de wat meer nadenkende en inmiddels door schade en schande wijzer geworden waarheidszoeker zal zien wat een nefaste bende dit soort onzin verzint.
De ouders worden hier met een litanie neergezet als de vijand van hun kind, waar Vadertje Staat, onze Lieve Republiek, waar we allemaal een bijdrage aan leveren, HAAR lieve kinderen tegen zal beschermen.

C) De Banken
Het hele verhaal is van klepel horen luiden. Maar totaal geen wezenlijk analyse van geld of het systeem. Het woord rente komt er niet eens in voor.
Wel een makkelijke oplossing:
“Het huidige banksysteem is de Oude Wereldorde’s primaire instrument van beleid, controle en strategie. Zolang ze controle kunnen uitoefenen over geld, zijn ze zeker van hun machtspositie. Daarom moet er een einde komen aan hun controle over geld. Het volk moet controle hebben over het geld. ”
Nee: de REPUBLIEK gaat controle hebben over het geld.

D) Sociaal Kapitalisme
Het is niet voor niets dat ze Hegel zo’n fijne jongen vinden: hier de belangrijkste dialectiek van onze Meesters in actie: Socialisme versus Kapitalisme. Ze draaien er niet eens om heen en noemen ‘hun’ systeem ‘Sociaal Kapitalisme’.

Dan nog wat fijne zinsnedes die veel laten zien:

1. “Dit is een ronde tafel: er zit niemand aan het hoofd. Hier regeert enkel de rede, die door ons allen gedeeld wordt.
Een typisch product van de zogenaamde ‘Verlichting’. Het weglaten van de Geest en de Rede promoveren tot de Hoogste.

2. “Niet de particuliere wil van een kleine elite regeert, maar de Algemene Wil van het volk”
Ik wil niet lullig doen, maar dit zouden Nazi’s wel gesnapt hebben.

3. “Alle vormen van slavernij zijn onacceptabel.”
Maar we moeten wel allemaal nuttig zijn voor de Republiek

4. “De Staat dient er op toe te zien dat alle kinderen beschermd worden tegen praktijken die als brainwashen en indoctrinatie aangemerkt kunnen worden, ook als deze thuis plaatsvinden.
Meer bescherming van het arme kind tegen z’n vreselijke ouders door onze lieve Republiek, die WEL om ons geeft.

5. “De huidige samenleving is een hel. Alleen de elite bovenaan in de piramide baadt in een hemelse geldstroom.”
Laat ook heel veel zien: ‘hemelse geldstroom’.
Kennelijk heeft onze elite het wel goed.
Dat hebben ze niet. Ze leven in doorgaande angst voor verlies en hun hart brandt van lust naar macht en bezit.

6. “Meritocratie zal ons verder voeren naar het omegapunt van de dialectiek
Daar twijfel ik helemaal geen seconde aan!
Alles wijst er inderdaad op, dat deze site zal hebben onze Meesters hun dialectiek van eeuwen te helpen voltooien.

7. “De Meritocratische Partij wil politiek vervangen door politieke wetenschap. Een nieuwe politiek die voor antwoorden en methodes bij de wetenschap te rade gaat, en daarmee het prachtigste juweel op de kroon van de mensheid emuleert.”
Bertrand Russel’s Scientific Dictatorship in actie. De makkelijkste manier om ‘consensus’ te scheppen is oppositie de mond snoeren met ‘de wetenschappelijke methode’.
Zo hebben ze ook ons voedsel weten te vergiftigen en ons weten te overtuigen dat mosterdgas en 20.000 milisievert doses radioactieve straling goed zijn voor onze gezondheid.

8. “Wetenschap wordt gekenmerkt door slimme mensen die weloverwogen hypotheses voorleggen, die dan uitgetest worden door andere slimme mensen.
Doe me één lol: luister nooit naar mensen die dit soort dingen nog durven te beweren.

9. “Er bestaan geen politieke partijen in de wetenschap. Geschillen worden opgelost door middel van experimenten, onderzoeksresultaten, wiskunde en logica, niet via voordrachten, retoriek, verhalen en ideologie.
Wat een ongelofelijke kolder, tjonge jonge. Je vraagt je af wat de schrijver van dit soort onzin in z’n medicijnkastje heeft staan.

10. Heel interessant is deze lofzang op Hegel: de hegeliaanse dialectiek is het model waarmee ze de geschiedenis sturen en de auteur achter de ronde tafel gelooft er heilig in.

11. “11) Leer hen “heilige” teksten in twijfel te trekken.”
Het hele stuk ademt een aversie tegen Godsdienst. Nu is dat op zich begrijpelijk, veel mensen hebben daar last van. Ze hebben niet in de gaten dat die priesters en mullah’s alleen maar ZEGGEN dat ze God vertegenwoordigen, terwijl georganiseerde religie vooral bestaat om mensen te laten zien wat een zak hooi God eigenlijk is. Vandaar al die freemasons in het Vaticaan, vandaar al die perverse toestanden daar.

Mensen zien dat, doen de kerk weg en spoelen het kind, God, met het badwater weg.

Maar onze baasjes zien dat graag en de Ronde Tafel doet er vrolijk aan mee.

Conclusie
Ik kan eerlijk gezegd nog uren zo doorgaan, maar er zijn andere stukken te schrijven en belangrijker werk te doen.

Natuurlijk moeten we voor ogen houden, dat de meeste van dit soort onzin door welwillende mensen wordt gemaakt. Dat is het mooie van Mind Control: iemand die er in gevangen is, zal uit eigen beweging de Blijde Boodschap pluggen.

Maar dit is zo’n duidelijk geval van collectivisme en ‘rationele’ verdediging van de almachtige Staat, dat het bijna expres lijkt.

Ik hoop dat we er niet te veel tijd aan verkwisten met z’n allen.